Nyheter

Air Liquide lanserer nå Green Origin- klimasmart gass, i Norden. Green Origin er et unikt konsept som vi har utarbeidet for å redusere miljøskader fra produksjon av flytende gasser (Oksygen, Nitrogen, Argon og karbondioksid).

Konseptet, kort fortalt, går ut på vi kjøper inn kildemerket strøm fra vind og/eller vannkraft, som tilsvarer 100% av energien vi bruker for å produsere og lagre gassene våre.

Vi klimakompenserer for karbonutslippene fra transportene gjennom et prosjekt som inngår i CDM-systemet til FN (Clean Development Mechanism).

Air Liquide tar miljøutfordringene svært alvorlig, og med Green Origin kan du som kunde være med på å redusere utslipp av CO2 og dermed være mer miljøbevisst.