Nyheter

I oktober 2017 installerte Air Liquide to nitrogentanker på ESS (European Spallation Source). ESS ligger nordvest for Lund i Sverige og er et enestående forskningsanlegg basert på verdens sterkeste neutronkilde, til en estimert prislapp på rundt 1843 milliarder euro.

Nitrogenet fra Air Liquide vil snart komme i bruk på ESS, til dels i et helium-rensesystem, og til dels for å nedkjøle helium i et kryoanlegg.

“Vi valgte Air Liquide som leverandør av nitrogen basért på en samlet vurdering. Beslutningen om å skrive kontrakt med Air Liquide var basert både på kommersielle (dvs pris) og tekniske  kriterier (dvs kvalitet, service og leveringssikkerhet)”, sier John Jurns, som er Cryogenic Senior Engineer på ESS og ansvarlig for nitrogenforsynelsen ved anlegget.

"Vi er veldig stolte over å levere nitrogen til ESS. Her vokser det nå et fascinerende og veldig interessant forskningsanlegg frem”, sier Air Liquides selger, Peter Stjernberg, Research & Analysis Gases, som var på plass når Air Liquides serviceteam sikret at den første nitrogentanken kom på plass den 3. Oktober 2017.

Les mer om ESS.
Les mer om nitrogen.