Service som skaper merverdi for varmebehandling hos kunden

30/01/2020

Heat treatment audits
Gass- og temperaturkontroller sikrer varmebehandlingsprosessen ved å avsløre problemer med f.eks. tilstoppinger og smuss i ovnen.

Solid ekspertise og mer enn 50 års erfaring innenfor varmebehandling gjør Air Liquide til en pålitelig leverandør av gassløsninger av høy kvalitet for varmebehandling. I tillegg til gass, utstyr og installasjoner kan Air Liquide tilby kundene mer verdi gjennom brukstilpasset service for varmebehandlingsprosessen.

Gass- og temperaturkontroller

Air Liquide i Norden har i flere år tilbudt kundene periodisk service i form av varmebehandlingskontroller med fokus på gassatmosfære og/eller temperatur.

Ved en gasskontroll blir atmosfæren i varmebehandlingsovnen overvåket under en pågående prosess. Det blir gjort målinger av blant annet CO-, metan-, CO2- eller H2-konsentrasjonen, da disse er viktige indikatorer for prosesskvaliteten. Målingene kan gjennomføres på ulike steder inne i ovnen, og vil raskt avdekke eventuelle problemer med tilstopping eller smuss. Den utførte gassanalysen gjør det også enklere å kalibrere kundens atmosfærestyring.

En temperaturkontroll kan bestå enten av en homogenitetsanalyse av temperaturen i ovnen eller en registrering av temperaturen i ulike deler av prosessforløpet.

Samtlige kontroller etterfølges av en kort inspeksjon av installasjonen samt utførlige servicerapporter.

Heat treatment audits

Tekniske møter

Servicetilbudet innbefatter også årlige tekniske møter. Representanter fra Air Liquide vil da gå gjennom utstyr, prosesser og eventuelle problemer sammen med kunden. Disse møtene er for øvrig en fin anledning til å ta opp generelle spørsmål og trender innenfor varmebehandling, se på muligheten for utbygging samt presentere nye løsninger og nytt utstyr fra Air Liquide.

Teknisk møte hos Bodycote i Kristinehamn

I mai 2019 ble det holdt et teknisk møte hos en av Air Liquides kunder, Härdtekno, som ble en del av Bodycote-gruppen våren 2019. Målet med møtet var å avklare selskapets behov for gasser, utstyr og tjenester både på daværende tidspunkt og i det videre. Selskapet har spesialisert seg på varmebehandling, og utfører mange ulike behandlinger for kunder i Norden.

Under det tekniske møtet fikk kunden anledning til å drøfte prosessene og ovnene sine med Air Liquides varmebehandlingsekspert, Niklas Ehrlin, og de nordiske forretningsutviklerne innenfor varmebehandling, Håkan Berglind og Tomas Gauffin.

Gjennom møtet fikk Air Liquide dessuten mulighet til å legge frem nye tekniske løsninger som kunne være gunstige: for eksempel ECO-Chiller – en varmeveksler mellom prosessvann og flytende nitrogen som reduserer både behovet for vannkjøling og belastningen på nitrogenfordamperen.

Air Liquides selger Håkan Carlsson og representanter for Bodycote/Härdtekno gjorde i tillegg en «safety walk» der de så over gassinstallasjonen og områdene rundt gasstankplaten og foreslo tiltak for økt sikkerhet.

«Vi er fornøyde med Air Liquide som partner og leverandør når det gjelder varmebehandlingstjenester. Som enkeltstående, mindre varmebehandler er det umulig å skulle ta seg av alt selv, sier Ricard Ohlsson, som jobber med marked og kvalitet hos Bodycote».

Bodycote

Fra venstre: Ricard Ohlsson og Mattias Calson fra Bodycote. Tomas Gauffin, Håkan Berglind, Håkan Carlsson og Niklas Ehrlin fra Air Liquide.

Hva er varmebehandling?

Varmebehandling er en prosess først og fremst for stålprodukter, og brukes på forskjellige måter gjennom hele verdikjeden – fra råvaremetall til ferdige detaljer. Hensikten med varmebehandlingen er å endre stålets mekaniske egenskaper ved å forandre kjemien og/eller den indre strukturen i materialet.

Varmebehandling brukes til blant annet følgende formål:

  • Å gjøre materialet mer fleksibelt, slik at det enklere kan bearbeides videre.
  • Å skape en hardere overflate som gir større slitestyrke.
  • Å fjerne indre mekaniske spenninger fra tidligere behandlingstrinn.
  • Å endre overflatekjemien og gjøre stålet mer korrosjonsbestandig.

Varmebehandlingsprosessen består av én eller flere varmesykluser i ovner med spesifikk ovnsatmosfære avhengig av resultatet man ønsker å oppnå. Prosessen avsluttes vanligvis med en aktiv kjøling – en såkalt «bråkjøling» – av detaljene. Denne bråkjølingen kan gjøres enten i væsker eller ved hjelp av gass. For å skape riktig atmosfære i ovnen brukes ulike væsker eller gasser.

Produktene som brukes mest i dagens varmebehandling, er:

Nitrogen: I tillegg til å benyttes som inert gass i flytende form (bulk) for å spyle ovnene, brukes nitrogen som blandingsgass sammen med aktive molekyler. Nitrogen kan også benyttes som kjølemiddel ved bråkjøling av gods etter varmebehandling.

Metanol: Brukes som kjølekilde i den aktive ovnsatmosfæren for å øke konsentrasjonen av kull i overflatestrukturen og dermed gjøre stålet hardere.

Acetylen: Brukes som kjølekilde i såkalte LPC-ovner (Low Pressure Carburising). Gassen pulses her inn med jevne mellomrom for å øke konsentrasjonen av kull i overflatestrukturen og dermed gjøre stålet hardere.

Ammoniakk: Brukes som nitrogenkilde i den aktive ovnsatmosfæren for å øke konsentrasjonen av innløst nitrogen i overflatestrukturen (nitrering) og dermed gjøre stålet hardere og mer korrosjonsbestandig.

Totalløsninger fra Air Liquide

Air Liquides totalløsninger innbefatter gass, teknologi og ekspertise, og er utviklet for spesifikke behov for varmebehandling. Vi samarbeider tett med deg for å løse problemene dine og sikre en stabil prosess.

Kontakt oss