Green Origin-gass – investering i et bærekraftig miljø

19/05/2020

Eco origin / Green origin
Gassene som produseres i Green Origin-programmet, bruker kun fornybar energi fra vind- og vannkraft i Norden.

De fleste av dagens bedrifter legger stor vekt på miljø. I tillegg til en genuin omtanke for miljøet og et ønske om å bli mer bærekraftig, handler det om en strategisk beslutning for å innfri en økende etterspørsel etter bærekraftige produkter. Hos Air Liquide har omtanke for miljøet alltid stått sentralt i forretningsvirksomheten. Det er derfor vi utviklet konseptet Green Origin.

Konseptet Green Origin

I livssyklusen for oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid kommer klimapåvirkningen i hovedsak fra energien som brukes for å produsere gassene, og fra CO2-utslippene under transport. Gassene som produseres i Green Origin-programmet, bruker kun fornybar energi fra vind- og vannkraft i Norden. Samtlige CO2-utslipp fra transportene er dessuten 100 % klimakompenserte gjennom prosjekt som er godkjent av Gold Standard Foundation. Dette betyr at Green Origin-gassene (nitrogen, oksygen, argon og karbondioksid – alle i flytende form) er praktisk talt klimanøytrale. 

«Det gleder oss at så mange av kundene våre slutter opp om Green Origin», sier Lena Åberg, HSEQ-ansvarlig (Health, Safety, Environment & Quality) hos Air Liquide. «Green Origin-programmet blir generelt sett på som en god og enkel måte å redusere CO2-utslippene på.»

Forretningsverdi som bonus

For de fleste kunder er Green Origin en investering i bærekraftig miljø som samtidig forbedrer deres eget grønne image. «Det er ingen tvil om at Green Origin også er av forretningsverdi. Green Origin passer perfekt for foretak som ønsker å skille seg ut ved å være mer bærekraftige på en tydelig og transparent måte.»

Air Liquides Green Origin-program støttes av internasjonale ISO-standarder. På den måten kan kundene og andre interessenter være trygge på at Green Origin-konseptet er pålitelig. «DGE utfører en årlig grundig gjennomgang for å kontrollere etterlevelsen av Green Origin-alternativet vårt», forklarer Lena Åberg. «Når den grundige gjennomgangen er klar, får vi en valideringsdeklarasjon fra DGE som vi sender til Green Origin-kundene våre. I tillegg sender vi en oppsummering av hvordan de har bidratt til å redusere klimaforandringene. Denne oppsummeringen viser hvor mye gass vi har levert per tank, samt mengden karbondioksid som har blitt klimakompensert.»

«Vi ser på Green Origin-programmet som svært relevant»

Air Liquide kontaktet DGE, et konsulentforetak som jobber med miljørelatert bærekraft, for å få hjelp med Green Origin-programmet.

«Air Liquide er en ganske unik virksomhet i miljøperspektiv», påpeker Nan Kjellberg fra DGE. De bruker luft som råmateriale, så der er ingen miljøpåvirkning. I tillegg blir gasstankene hele tiden brukt om igjen. Også dette begrenser miljøpåvirkningen. Air Liquide fokuserer derfor miljøarbeidet sitt på energien som brukes for å produsere og transportere gassene. Vi ser på Green Origin-programmet som svært relevant, da det klimakompenserer disse aktivitetene.»

DGE gjennomfører en årlig gransking av Green Origin-programmet for å sikre at metodene fortsatt er gyldige, og at både informasjonen og kommunikasjonen knyttet til konseptet er korrekt. «Under den årlige granskingen kontrollerer vi produksjonsdata, oppbevaring på stedet, påfylling, transport og leveranse samt klimakompenseringen i programmet og mengden fornybar strøm som kjøpes inn. I tillegg besøker vi et av Air Liquides produksjonsanlegg for å forsikre oss om at datakildene er pålitelige.»

Kontakt oss