“Det er en uvurderlig erfaring å ta med seg, med tanke på fremtidige lederroller”

17/10/2019

David Amoah
Air Liquides Leading EXcellence-program setter sitt preg på deltakernes profesjonelle og personlige utvikling.

ALLEX-programmet (Air Liquide Leading EXcellence) gir nyutdannede kandidater muligheten sammen med andre drevne og ambisiøse “young professionals”, til å bli en del av et europeisk nettverk. Programmet gir deltakerne muligheten til å arbeide i ulike land og skaffe seg arbeidserfaring fra ulike deler virksomheten. Dette tjener ikke bare Air Liquide på, men det hjelper også nyutdannede til å utvikle seg innen virksomheten.

David Amoah jobber som Business Analyst innen markedssegmentet Entrepreneurs & Professionals i Air Liquide UK. Han er en engasjert talsperson for ALLEX-programmet.

“Det beste med å være en del av ALLEX-programmet er at du blir utfordret til å se saker fra forskjellige sider. Du tar med deg det beste du lærer fra de forskjellige stedene, tilpasser og implementerer dette i din neste rolle.”

Ta initiativ og vær engasjert

“Jeg lærte meg å ta ansvar, ta initiativ og samtidig samarbeide med kolleger for å drive saker fremover. Hvis du kommer på en god idé, er det viktig å ha selvtillit nok til å fortelle om den. I Air Liquide lytter kollegene og hjelper deg videre med idéen din”, forteller han entusiastisk. “Når alt kommer til alt skaper du merverdi for selskapet og fremfor alt, for kundene.”

David Amoahs første ALLEX-oppdrag var i Düsseldorf, Tyskland. Der lærte han om verdenen i gassforsyning via pipelines og fikk innblikk i selskapets faktureringssystem.I sitt andre oppdrag i Wien, Østerrike, lærte han å jobbe med nøkkeltall og strategiske mål.

Faglig dyktighet og innovasjon

“I Wien fikk jeg bedre forståelse for den kommersielle siden av virksomheten. Det ble også tydelig for meg hvordan kunderelasjoner, samarbeid med kundene, faglig dyktighet og innovasjonsarbeid bidrar til fremgang for virksomheten. Han forklarer videre at han fikk denne forståelsen gjennom å lage og jobbe med et såkalt “Balanced scorecard”.

Balanced scorecard er et resultatstyringsverktøy som fokuserer på den strategiske agendaen til et selskap ved å måle den faktiske ytelsen. Verktøyet hjelper med å identifisere hvilke nøkkeltall som er viktige å måle og etablerer bransjemessige benchmarks på bakgrunn av relevante data og angir en retning for forbedringstiltak.

Den perfekte forberedelsen

“Det har vært en fantastisk mulighet til å lære seg nye ting, både i yrkeslivet og på det personlige planet. Jeg har fått en bedre forståelse for ulike kulturer og virksomhetsområder. Det er et uvurderlig grunnlag for en fremtidig rolle som leder. Å ha fått jobbe med utfordringer i et internasjonalt miljø er en perfekt forberedelse”, oppsummerer David sin erfaring med ALLEX-programmet.

Kontakt oss