De arbeider for en inkluderende arbeidsplass

05/03/2020

Action plan for inclusion and diversity
Et tverrfunksjonelt og grenseoverskridende europeisk team har laget en handlingsplan for inkludering og mangfold.

I fjor satt Air Liquide Europe Industries sammen et tverrfunksjonelt og grenseoverskridende team, som fikk i oppdrag å lage en handlingsplan for inkludering og mangfold. Fokus for teamet var likestilling og inkludering av ulike generasjoner. Teamets ideer er nå forvandlet til en handlingsplan, som kompletterer og støtter det arbeidet selskapets HR-avdelinger allerede gjør.

Élodie Déjean og Andreas Melcher deltar begge i Air Liquides europeiske team, som har laget en handlingsplan for inkludering og mangfold. De tror på å engasjere kollegene sine for å utvikle en mer bærekraftig arbeidsplass.

Élodie Déjean and Andreas Melcher
Élodie Déjean og Andreas Melcher er medlemmer i et team som arbeider for inkludering og mangfold.

Élodie forklarer forskjellen på inkludering og mangfold: «Det er mange grunner til at medarbeidere er forskjellige. Enkelte ting er åpenbare, slik som kjønn, alder eller etnisitet, mens andre aspekter er mindre åpenbare, f.eks. erfaring, sosioøkonomisk status og religion.»

Hun fortsetter: «Inkludering innebærer å sette pris på forskjeller og verdsette hvert individ. Å oppmuntre til rettferdighet, respekt og åpenhet er superviktig. I et arbeidsmiljø som preges av disse verdiene, kjenner medarbeiderne seg vel, motiverte og verdifulle for den de er, og det de kan tilføre. Det er kjernen i et effektivt teamarbeid.»

Andreas utdyper hvorfor dette er viktig for Air Liquide som selskap: «Air Liquide er et stort internasjonalt selskap med produkter og applikasjoner som brukes til så forskjellige områder som å tilføre kullsyre til øl og sende raketter opp i rommet. Derfor er det viktig med mangfold, slik at vi gjenspeiler mangfoldet blant kundene våre.»

Élodie er enig og tilføyer: «For at selskapet skal fungere best mulig, er det ikke tilstrekkelig med mangfold. Vi trenger også en inkluderende selskapskultur, ettersom vi da får engasjerte medarbeidere som aktivt bidrar til at vi oppnår fremgang gjennom innovasjoner, ulike prosjekter og god service til kundene våre, bare for å nevne noe.»

Ok, inkludering er avgjørende for selskapet, så hvilke initiativ har dere i teamet tatt?
«I Benelux-landene har vi begynt med jobbskygging, der junior- og seniormedarbeidere får mulighet til å utveksle kunnskap og styrke samarbeidet», forteller Andreas og tilføyer: «Vi har også gjort det lettere å kjøpe verneklær designet for kvinner, og det har naturligvis gjort at kvinner føler seg sikrere, mer bekvemme og i større grad anerkjent på arbeidsplassen.»

Élodie fortsetter: «I Norden innledet vi et samarbeid mellom HR-avdelingen og kvinnelige ingeniører. De kvinnelige ingeniørene er nå med på å utarbeide jobbannonser for tekniske roller, og vi kan allerede se en tendens til at antallet søknader fra kvinnelige kandidater øker.»

«På europeisk nivå har vi organisert mange interaktive workshops om ubevisste fordommer og oppmuntrer medarbeidere til å gjennomføre e-learning om mangfold og fremgang.»

Teamet har i løpet av ett år startet flere spennende initiativ. Målet er selvfølgelig å passe på at inkludering og mangfold forblir på dagsordenen, også fremover.

Inkludering og mangfold er en livsstil og kollegene på Air Liquide viser vei!

Kontakt oss