Arbeid trygt med kryogene væsker

30/05/2022

Work safely with gases
Fra gassdetektorer til verneklær

Kryogene væsker er mye brukt i laboratorier og i farmasøytisk produksjon, i industrien og til og med i restauranter. Bruken av kryogene væsker gir en rekke unike fordeler, men det medfører også en risiko.

Feil bruk av slike væsker kan føre til fare for kvelning og tredjegradsforbrenninger. Stefan Suys, Air Liquides produktsjef for utstyr og installasjoner i Nordvest-Europa, forklarer: – Flytende nitrogen – som er den mest brukte kryogene væsken – er luktfri og smakløs. Når den fordamper, kan den fylle et rom ubemerket og fortrenge oksygenet i rommet.

– Det er viktig å huske at volumet av flytende nitrogen blir 680 ganger så stort når det fordamper. Dette betyr at det kan oppstå en farlig atmosfære selv når relativt små mengder nitrogen lekker ut. Personlige eller faste oksygenalarmer er derfor absolutt påkrevet når du arbeider med kryogene væsker i trange rom.

Kryogene beholdere

Kryogene væsker leveres i spesialkonstruerte beholdere eller i store utvendige lagertanker. Hvis væsken leveres i utvendige lagertanker, må brukeren selv fylle beholderne fra tanken. Air Liquide har et stort utvalg av beholdere for kryogene væsker. Vi har både hermetisk forseglede beholdere med trykkregulering og tradisjonelle beholdere med tetningslokk. Begge variantene finnes i forskjellige størrelser, med eller uten hjul.

– En hermetisk lukket beholder med trykkregulering er særlig nyttig, fordi du ikke trenger å helle i den kryogene væsken, sier Stefan. – Men det er viktig å sørge for at trykket i beholderen ikke blir for høyt. Hvis trykket øker for mye, åpnes automatisk trykkbegrensningsventilen slik at beholderen ikke eksploderer. Når dette skjer, lekker det imidlertid nitrogengass ut i rommet.

– Hvis brukeren ikke husker å stenge trykkreguleringsventilen senere, vil trykkbegrensningsventilen fortsette å være åpen. Dette innebærer at nitrogenmengden i rommet vil fortsette å øke. Personer som kommer inn i rommet, løper dermed en stor risiko for å bli kvalt, spesielt hvis det ikke finnes noen gassdetektor. Det er også obligatorisk å sette opp varselskilt i rom hvor kryogene væsker håndteres. Til slutt vil vi på det sterkeste anbefale at rommet utstyres med et godt tilpasset ventilasjonsanlegg, gjerne supplert med forsert ventilasjon som kobles til oksygenalarmen og starter når oksygennivået blir kritisk.

Forebygging av brannskader

Tradisjonelle beholdere uten trykkregulering må derfor håndteres manuelt. Hver gang lokket tas av, frigjøres en liten mengde nitrogengass, som under normale forhold ikke vil være noe problem. Det er uansett nødvendig å bruke en gassdetektor også for disse beholderne for å kunne garantere sikkerheten. Men det er ikke alt. – Hvis du heller flytende nitrogen fra en flaske, kan det sprute på huden. Dette kan gi alvorlige brannskader, til og med tredjegradsforbrenninger, legger Stefan til. – Dessuten føler du ingen smerte ved kontakt med flytende nitrogen, noe som betyr at nervesystemet ikke sender noe varselsignal.

– Derfor er det svært viktig at brukerne bruker riktig verneutstyr. Vernehansker og vernebriller er et minimumskrav. Vi anbefaler også at man bruker visir, tette støvler der buksene går utenpå, og langermede klær.

Last ned veiledningen vår om sikkert arbeid med gass i laboratoriet.

Kontakt oss