"ALLEX-programmet hjelper deg å våge deg ut av komfortsonen"

18/10/2018

Renée Schellekens

Renée Schellekens, selger hos Food & Pharma i Air Liquide i Nederland, begynte å jobbe der for ett år siden som en del av ALLEX-programmet.

ALLEX står for Air Liquide Leading Excellence. Programmet gir deg som uteksaminert mastergradsstudent mulighet til å jobbe hos noen av Air Liquides selskaper i Europa. Programmet gir et godt innblikk i karrieremulighetene som Air Liquide-konsernet kan tilby, og er en god støtte når du skal velge retning videre.

Få en bedre forståelse av hva du er god på

"ALLEX-programmet hjelper deg å våge deg ut av komfortsonen", påpeker Renée Schellekens. "I tillegg til å sette betydelig fortgang i læringsprosessen, bidrar det til at du utvikles på et personlig plan. Ettersom du får sjansen til å samle erfaring fra ulike områder i Air Liquide, lærer du dessuten foretaket å kjenne innenfra. I tillegg utvider du din egen horisont ved at du får jobbe med mennesker fra ulike land og kulturer. I det store og hele gir ALLEX-programmet deg en tydelig indikasjon på hva du er god på og hva du kan prestere, samtidig som du bygger opp et nettverk på kort tid."

En arbeidsdag som selger

"Som selger har jeg på den ene siden ansvar for å håndtere den aktuelle kundeporteføljen, mens jeg på den andre siden leter etter nye kunder å utvide porteføljen med", forklarer Renée. "For å kunne gjøre dette på en strategisk og effektiv måte må jeg være fortrolig med Air Liquides produkttilbud, produktutvikling og innovasjoner, samtidig som jeg har kjennskap til markedsutviklingen på mitt felt."

"I praksis ser hver arbeidsdag forskjellig ut, selv om jeg i første rekke konsentrerer meg om å besøke eksisterende og potensielle kunder. Utover dette undersøker jeg markedstrender og jobber med løsninger og kostnadsoverslag, slik at jeg blir bedre i stand til å håndtere kundenes ønsker og behov. Ettersom jeg står fritt til å velge hvor jeg vil gjøre jobben, veksler jeg mellom å arbeide på kontoret og hjemmefra."

Den beste innstillingen for å lykkes hos Air Liquide

"Å være proaktiv og ta ansvar er høyt verdsatt hos Air Liquide", sier Renée. "Det er også positivt om du har mange ulike interesser. Foretaket er nemlig i stadig utvikling, og det dukker hele tiden opp nye produkter og systemer. Under ALLEX-programmet, men også senere, er det viktig å være fleksibel og ha et åpent sinn."

Livet etter ALLEX

"Når jeg avslutter ALLEX-programmet, kommer jeg til å ha et tydelig bilde av styrkene mine i jobbsammenheng, samt hvilke muligheter og utfordringer som venter meg i det fremtidige yrkeslivet. Uansett hva som er i vente, er programmet et springbrett til en videre karriere hos Air Liquide. Det er jeg helt overbevist om."

Er du klar til å søke på ALLEX-programmet?

 

Kontakt oss