Safety in labs
safety in labs ebook

Om inneholdet.

  • Ulike typer gass og deres egenskaper
  • Sikker håndtering av fulle og tomme gassflasker
  • Passende verneutstyr
  • De vanligste risikoene og hvordan du kan forhindre disse, f eks eksplosjon, kveling, brannskader og frostskader
  • Hvordan du gjør laboratoriet til en sikker arbeidsplass