MAP - modified atmosphere packaging

Dette er noe av innholdet i vår gratis e-bok:

  • Hvorfor gasspakking bevarer matens kvalitet og organoleptiske egenskaper (lukt, utseende, tekstur) over lengre tid.
  • Hvorfor gasspakking (MAP) kan øke holdbarheten til ferske produkter.
  • Hvilke spesifikke gassblandinger med N2, CO2 og O2 som kreves for forskjellige matvarer ved gasspakking.
  • Hvordan gasspakking kan øke effektiviteten i forbindelse med produksjon og transport av mat.
  • «MAP 3-regelen»: Velg riktig atmosfære, rette materialer og riktig emballasje.
MAP

e-bok diskuterer emnene ovenfor og mer. (den er på engelsk) 
Fyll ut skjemaet og få e-boken nå!

 

Les mer om gassløsninger for pakking av næringsmidler